تماس با ما :32254092_034        info@traffic.kermancity.ir

معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان خبر داد:

جدول‌گذاری و اصلاح هندسی پل «شهید بادپا» در راستای ساماندهی ورودی غربی شهر

معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان گفت: در راستای طرح ساماندهی ورودی‌های شهر کرمان، ساماندهی ورودی غربی با جدول‌گذاری و اصلاح هندسی پل «شهید بادپا» آغاز شده است.

 

به گزارش کِرنا، مهدی نیکویی، با اشاره به ساماندهی پل «شهید بادپا» در راستای طرح ساماندهی ورودی‌های شهر کرمان افزود: ورودی غربی از سمت بلوار «آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی»(جاده تهران)، یکی از مهم‌ترین ورودی‌های شهر است که پل «شهید بادپا» هم در این مسیر قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه به همت شهرداری‌های مناطق دو و سه، نیروهای موردنیاز برای اجرای طرح ساماندهی ورودی غربی شهر تأمین شده، ادامه داد: طرح ساماندهی ورودی غربی شهر کرمان، از پل «شهید بادپا» تا پارک «مسافر» تهیه شده که در فاز اول، از پل «شهید بادپا» آغاز شده است.

معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان خاطرنشان کرد: جدول‌گذاری و اصلاح هندسی زیر پل «شهید بادپا» آغاز شده و در حال اجراست.

معرفی معاون

 

 

 

مهندس محمدرضا یحیی زاده

معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری کرمان

معرفی زیر مجموعه ها